אוטוביוגרפיות של העדים מהיימרקט מרטירס על ידי פיליפ אס. פונר

אוטוביוגרפיות של העדים מהיימרקט מרטירס על ידי פיליפ אס. פונר

הספר "אוטוביוגרפיות של חברי המרקט" של פיליפ ס. פונר מציג תיאורים אישיים של פעילי העבודה שנועדו להוציא את הבמה, כמו אלברט פארסונס ואנשיו.