העכבר המלא מאת ארט שפיגלמן

העכבר המלא מאת ארט שפיגלמן

היצירה "המחבר" של ארט שפיגלמן היא עיטור של חוכמה ורגישות. הגרפיקה והטקסט משתלבים בשילוב מופלא במהדורה מחודשת של "״העכבר שלי". מיגיונה בונה מציאות של עם מיוחד, מה שדומה לבלתי אפשר.